SSAB

Hur skapar vi en starkare, lättare och mer hållbar värld

Hur kan stål bidra till ett hållbart samhälle?
Vi behöver starkare och lättare material som håller längre för att kunna minska konsumtionsbehovet till en acceptabel nivå för olika produkter. SSAB har kommit en bit på vägen men hur kan vi komma vidare?

SSAB:s vision:
En starkare, lättare och mer hållbar värld.

Frågor att arbeta med i gruppen

– Var använder jag stål i min vardag? Även indirekt?

– Hur kan jag gå från ”slit och släng” till återbruk? Hur kan jag vara smartare i min konsumtion? Dela med dig av tips från din vardag!

– Hur länge håller saker vi köper? Hur kan fler tänka kvalitet före kvantitet…

– Hur kan jag göra mina dagliga inköp på ett mer hållbart sätt? Finns det smartare transportlösningar? Vad behöver hända för att vi ska ändra våra vanor?

www.ssab.se