Latinamerikagrupperna

AP-fondernas bristande koppling till klimatfrågor.

De svenska pensionsfonderna investerar i dag i företag som kränker mänskliga rättigheter och skadar miljön. Med en ny placeringspolicy skulle investeringar istället kunna verka för en hållbar utveckling genom investeringar i järnväg, energieffektiviseringar och förnyelsebara energikällor.

Svenska AP-fonderna investerar i ett stort antal företag som kritiserats för oetisk och miljövidrig verksamhet i bland annat Latinamerika och som inte sällan är indragna i rättsprocesser. Bland annat investerar de i Goldcorp i Guatemala och Newmont i Peru. Vi tycker att det är hög tid för regering och riksdag att tydliggöra uppdraget för pensionsfonderna.

Läs mer om kampanjen här!