Högskolan i Gävle

Vad är framtidens kompetensbehov?

Högskolan i Gävle har – liksom de flesta organisationer – en policy och vision om hållbar utveckling. Dessutom föreskriver högskolelagen att högskolor skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling, god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

De flesta – om inte alla – har idag tillräckligt med kunskap om att högskolan som institution måste agera för att skapa ett hållbart samhälle, snarare än vänta på att lösningen kommer till oss.

En utmaning är dock hur man kan nå och tillämpa visionerna i praktiken. Frågan om ett hållbart och rättvist samhälle aktualiserar också frågor om vad är framtidens kompetens det vill säga vad skall man utbilda till, forska om samt kommunicera till omvärlden.

Ett steg i att utveckla högskolans arbete i dessa frågor är att bilda en arbetsgrupp samt att delta på Peace & Love – The Meeting Point dels, med egna frågeställningar, dels ta del av andras hållbarhetsutmaningar.

Dessa utmaningar kan diskuteras från många olika nivåer exempelvis individnivå dvs vad är individens ansvars samt vad kan hon göra, och från en systemisk (inte säker på termen här) nivå, dvs vad institutionernas ansvar och vad kan dessa göra.

Högskolan i Gävles case/frågeställningar till The Meeting Point kan sammanfattas följande:

- Vad krävs att gå från policy och vision till praktik? Hur skall man genomföra det, det vill säga vilka kompetenser och resurser behövs?
- Vad är framtidens kompetens?
- Är hållbarhetsfrågan först och främst en fråga för individen eller institutionerna?
- Hur förhåller sig dessa frågor till högskolans uppdrag att främja till kritiskt tänkande och bildningsidealet i stort?

www.hig.se