Borlänge kommun

Mångfald som möjlighet!

Hur tar vi vara på alla människor i Borlänge? Hur skapar vi ett Borlänge för alla?

Det finns många ljusglimtar i nuläget för Borlänge men det finns också anledning till en viss oro. Kommunen har satt integration som ett fokusområde och alla verksamheter ska aktivt arbeta för detta i sin verksamhet. Ett Integrationsutskott har inrättats för att hålla fokus på frågan och arbeta långsiktigt.

Ljusglimtarna handlar om eldsjälar som gör mycket för att människor ska finna sig tillrätta i Borlänge och som samtidigt driver massor med projekt. Det handlar också om politiker och andra som är positiva till att Borlänge tar sitt ansvar för människor som behöver en ny plats för sina liv. Näringslivet har visat intresse för att vara med i integrationsarbetet.

Oron handlar om att intoleransen ökar i Borlänge och att många med utländsk bakgrund dras över en kam. Allt för ofta hörs kommentarer om bidragstagare som inte vill göra rätt för sig (och dessa kommentarer ökar). Borlänge har för få platser där människor möts i vardagen och lär känna varandra.

Strategin bör vara att lägga allt på bordet och möta fördomar och rykten med dialog och demokrati. Frågan är hur och var!

www.borlange.se