Borlänge Energi

Hur klimatutbildar man en hel stad?

- Hur vill vi bli energiutbildade 2012?
- Hur kan en energiapp se ut? Vad bör den innehålla?
- Kampanj mot resten av Sverige, hur får vi med fler kommuner/bolag?
- Energins roll i samhället – hur utbildar vi ungdomar kring det?
- Unga som utbildar unga? Inspiration från Miljötinget: av ungdomar, för ungdomar.

Vi behöver:
- Ett förslag på workplan för energikommunikation/utbildning
- Vilka metoder bör vi använda?
- Konkreta tidsplaner, mottagare och aktioner

Villkor:
- Tidsramar: 2 år från start till mål
- Budget: 5 miljoner på 2 år
- Goda exempel saknas!

www.borlange-energi.se