Arrangör

 

STIFTELSEN TEKNIKDALEN - IDEAS INTO BUSINESS

Stiftelsen Teknikdalen initierar, driver och deltar i regionala, nationella och internationella projekt och underlättar för nya affärskoncept och innovationer från idé till marknad. Samtliga aktiviteter som genomförs syftar till att generera ökad regional tillväxt och utveckling. Stiftelsen har genom sin verksamhet skapat starka band med näringslivet, högskolan Dalarna och andra samhällsorganisationer i regionen.

Avdelningen för hållbar utveckling och tillväxt driver förutom The Meeting Point bl.a. Green Business Region – en arena för samverkan och innovation inom miljöteknikområdet. Vi står också bakom boken ”ReBus – Responsible Business – En guide till hållbara och ansvarsfulla affärer” som alla deltagare får.

www.teknikdalen.se

Stiftelsen Teknikdalen