Dag tre i full gång

Marcus Lind 27 juni 2012 0 KOMMENTARER | PUBLICERAD UNDER Nyheter

Dag tre i full gång

Nu är vi inne på tredje och sista dagen av The Meeting Point, vilket känns otroligt maffigt men även lite sorgligt. Dagen började i sedvanlig ordning med en kort introduktion för nya deltagare, följt av beskrivningar av dagens case från Högskolan Dalarna, Peace & Love, Latinamerikagrupperna. Sedan visades deltagarna vidare gruppvis till så kallade crash-ins, och eftersom jag inte skrivit så mycket om hur ett crash-in går till så följer här ett exempel på ett typiskt sådant.

 

Gruppen sätter sig i en helcirkel och presenterar sig. De berättar lite om vad de brinner för och vad de ser fram emot, samt anger  en person som skänker mycket inspiration i deras liv. Det är uppenbart att folk är nyfikna och tycker att allt är lite spännande. Intresset för The Meeting Points innovativa kommunikationssätt uttrycks vara stort och alla ser fram emot att bli inspirerade av ny input.

 

Mycket skratt och många leenden pryder rummet. Gruppen ska nu göra en lyssningsövning. Den går ut på att tillsammans, med stängda ögon, räkna till tjugofem, men endast en person får tala åt gången. Talar någon i mun så börjar räkningen om. Till en början går det hyfsat bra, efter några omräkningar når gruppen upp till femton. Inspiratören förklarar att det går att se övningen som en sport, eller som en gruppuppgift där du försöker känna av när det är din tur. Efter denna upplysning klarar gruppen övningen direkt.

 

”Wow!”, utbrister flera deltagare. Alla skrattar. De verkar väldigt imponerade av sig själva.

 

Nästa övning kallas ”fack it”. Deltagarna får av inspiratörerna en symbol klistrad på ryggen. Uppgiften är att tillsammans och ickeverbalt kommunicera grupptillhörighet. Det väcker frågor kring tillit, olika kategoriseringstänk, olika vilja och inställning. I slutändan väcks flera insikter, som att det går snabbare att placera varandra i fack istället för att lyssna på varandra. Dessutom var det uppenbart att alla deltagare försökte anpassa sig efter det de trodde att ledarna ville, alltså normen.

 

Ted Lundwall