Dagens case

Marcus Lind 26 juni 2012 0 KOMMENTARER | PUBLICERAD UNDER Nyheter

Dagens case

De tre case som grupperna ska arbeta med idag är framlagda av Borlänge Kommun, Högskolan i Gävle och Borlänge Energi. Borlänge kommun påpekar att människor med hög vana för entreprenörskap reser runt halva jorden för att bo här. Hur tar vi vara på dessa människor och deras entreprenörsanda? Ytterligare en intressant fråga som ställs till deltagarna är huruvida det går att vara analfabet och entreprenör? Vi uppmuntras tänka utanför ramarna och det lyfts fram att de som söks är en lokal lösning på ett nationellt problem. Det blir mycket intressant att se vad casegruppen kommer fram till i eftermiddag.

 

Högskolan i Gävle börjar sin caseintroduktion med att poängtera att hållbarhet inte bara handlar om energi – det är även en hälsofråga. Det högskolan vill åstadkomma idag är att hitta sätt att arbeta nyskapande och hur man kan samla en stor mängd kunskap kring en knytpunkt. Dessutom, hur kan högskolan, som delvis har som uppgift att samverka med samhället, sprida sitt budskap? Sist men inte minst frågar sig Högskolan i Gävle vad som är framtidens kompetens.

 

Borlänge Energi är en grundstomme i Borlänge och förutom att sälja el ansvarar de för gator och snöröjning i kommunen. Det företaget vill göra är att klimatutbilda Borlängebor till en snålare elkonsumtion. Då Borlänge Energi för 20 år sedan lärde Borlänge att källsortera, och var först i Sverige med detta, anas en viss glimt av optimism inför den nuvarande utmaningen. Från The Meeting Point vill företaget ta med sig nya sätt att träffa Borlängebor och hur klimatutbildningen kan gå till.

 

Ted Lundwall