Fienden är att inte ifrågasätta

Marcus Lind 26 juni 2012 0 KOMMENTARER | PUBLICERAD UNDER Nyheter

Fienden är att inte ifrågasätta

Madeleine Opira frågar sig vad det är som har gått snett med det vi kallar integration. Varför diskuterar samhället kring de som bor i miljonprogrammet som om de vore en homogen enhet? För att samla miljonprogrammen i Stockholms olika aktörer bildade hon tankesmedjan A Million Minds. Opira menar att organisationen jobbar med lokala problem som också är nationella. De vill föra människor närmare varandra, och på så sätt förändra människosynen.

 

Hur fick hon drivkraften till detta? Efter att hon New York träffat en pastor som hjälpt hennes morfar att fly från Uganda på 70-talet fick hon lära sig mycket om sin släkthistoria. Hon kunde inte förstå varför alla i resten av världen bara såg på och agerade diplomatiskt. Nu vill hon vara en del av lösningen – motpolen till den passiva betraktaren.

 

Hon uppmanar alla att försöka göra någonting. Om vi inte förstår mekanismerna som lett till problem kommer vi bara komma med felaktiga lösningar. Den största fienden är att aldrig ifrågasätta.

 

Ted Lundwall