Föredrag med Gustav Fridolin

Marcus Lind 25 juni 2012 0 KOMMENTARER | PUBLICERAD UNDER Nyheter

Föredrag med Gustav Fridolin

Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin säger att han är imponerad av hur samhället tagit till sig av den rådande miljöproblematiken. Människor är villiga att göra förändringar i sin vardag, företag vill inte bli förknippade med att de endast tänker på sin egen profit och medierna är aktivt granskande ur ett miljöperspektiv. Men en stor maktfaktor har halkat efter – politiken.

 

Fridolin berättar även genom exempel ur sitt egna liv hur det går att engagera folk politiskt. Som bestraffning för hyss i mellanstadiet tvingades han se på en valdebatt. Eftersom detta skedde under nittiotalets nedskärningsperiod fanns där bland annat miljöpartister som påpekade att en nedskärning på ett ställe kunde generera en kostnad på ett annat. Fridolin, som kände att han och hans kamrater hade konkreta exempel från sin skolgång uppmuntrades att söka upp de lokala kommunpolitikerna för att framföra sina åsikter.Sagt och gjort, ingenting stort förväntades, men det fantastiska var att ungdomarna togs på allvar. De sågs som experter på sin egen verklighet.

 

Här finns nyckeln för engagera, menar Fridolin. Om en människa ses som en expert, och att hen känner att hen kan bidra, så blir det enklare att engagera.

 

Fridolin avslutar med att den bästa drivkraften finns i frågeställningen ”hur kan jag involvera fler?”.

 

Ted Lundwall