Casediskussioner

Marcus Lind 25 juni 2012 0 KOMMENTARER | PUBLICERAD UNDER Nyheter

Casediskussioner

Lunchen följs av livliga diskussioner gruppvis kring de olika casen. Deltagarna lyssnar, funderar och kommer med respons till varandra. Stämningen är glad och det framgår att alla får komma till tals.

 

I ett case samtalas det kring stålets roll i ett hållbart samhälle. När jag går mellan borden hör jag många exempel på kreativt tänkade.

 

”Stålproduktionen fokuserar på att nytillverka stål – går det att förändra tillvägagångssätten så att vi kan leva med enbart återvunnet stål?”

”Vem har egentligen rätt till nytt stål?”

”Reparationer har blivit dyrare än att köpa nytt – hur kan det vara lönsamt? Är det en politisk fråga?”

 

En ledare flikar in och tar upp vagga-till-vagga-principen.

 

I en annan grupp diskuteras ett case framlagt av KNUT-projektet där problematiken kring skolans roll i hållbarhetsutveckling. Även här ingjuter alla en känsla av stort fokus. Många tycker att förebilder är viktigt, någon annan föreslår att så mycket undervisning som möjligt ska ske utomhus. Det är dessutom inte bara konventionella samtal som står på menyn, casen präglas även av lekfulla övningar. Gruppen manas exempelvis att anta rollen av en välkänd person, och försöka sätta sig in i hur denna person skulle hantera problematiken.

 

I en tredje lokal bjuder CEMUS in till samtal angående hur CEMUS kan skapa ökat engagemang, bred delaktighet & ägarskap för hållbarhetsfrågor. En grupp föreslår att CEMUS till en början inleder ett samarbete med gräsrotsrörelsen Omställning Sverige. Rörelsens driv i kombination med CEMUS kunskap bör alstra framgångar. Det är dock viktigt att det leder fram till ett konkret resultat, som väcker uppmärksamhet. Ett annat förslag menar att CEMUS ska använda sina studenter lite som konsulter. Studenterna ska få ta sig an specifika uppdragsobjekt som de ska hållbarhetsoptimera.

 

Ted Lundwall