Marit rapporterar från Rio +20

Marcus Lind 20 juni 2012 0 KOMMENTARER | PUBLICERAD UNDER Nyheter, Rio +20

Marit rapporterar från Rio +20

Marit Ragnarsson befinner sig på FN:s stora miljömöte i Rio och kommer att rapportera om läget, pulsen och snacket vid mötet.

RIO +20 genomförs som uppföljning av den stora miljökonferensen 1992 på samma plats. Då antogs den s.k. Riodeklarationen med uppgiften för alla länder att gå hem och starta Agenda 21-arbetet på lokal nivå. Konferensen förväntas samla 50 000 deltagare och är därmed världens största hållbarhetskonferens.

”Målet med mötet är att olja maskineriet och få fart på genomförandet av redan antagna konventioner. Målet är även att under temat ”Grön ekonomi” på ett bättre sätt koppla ihop de tre dimensionerna av hållbar utveckling; socialt, ekonomiskt och miljömässigt”, säger Marit Ragnarsson.

Marit Ragnarsson har mångårig erfarenhet från miljöarbete på såväl lokal, regional, nationell som internationell nivå. Hon var tidigare politiskt sakkunnig på miljödepartementet med ansvar för Sveriges deltagande i de globala klimatförhandlingarna. Marit arbetar även som föreläsare och skribent i internationella miljöfrågor.

”The Meeting Point är ett exempel på precis det som nu behövs. Inkluderande forum för tankar och idéutbyte som kan generera lösningar på komplexa samhällsfrågor. I hållbarhetsarbetet har alla individer och organisationer ett lika stort ansvar.”

Stay tuned för fler inlägg från Rio!

www.uncsd2012.org